Wat voor uitvaart kies ik?

Een crematie kost gemiddeld minder geld dan een begrafenis.

Uitvaartplechtigheid

De uitvaart wordt in belangrijke mate bepaald door het antwoord op de vraag: Begrafenis of Crematie?

Een begrafenis begint met de plechtigheid, te midden van alle familie en vrienden, of in kleine kring.

Daarna brengen nabestaanden of professionele dragers de kist naar het graf.

Bij het graf kunnen eventueel nog een paar slotwoorden worden gesproken.

Nadat de kist in het graf is gedaald of boven het graf is geplaatst, nemen nabestaanden afscheid.

Bijvoorbeeld met een schepje zand op de kist, of een bloemengroet.

Bij een crematie brengen wij na de plechtigheid de kist naar de ovenruimte en registreren we de identiteit van de overledene.

Daarna leggen we een vuurvast steentje met het crematie nummer op de kist en gaat de kist de oven in.

Uitvaartzorg stelt samen met u voor de uitvaart een draaiboek op met daarin opgenomen het vervoer,

ontvangst, de volgorde van sprekers en zorgt er voor dat de muziek in de gewenste volgorde wordt afgespeeld.

Gedurende de gehele plechtigheid houdt Uitvaartzorg toezicht op het verloop en zal zij daarna de nabestaanden en gasten begeleiden naar de Condoleance.

Condoleance 

De condoleance kunt u op verschillende wijzen vormgeven:

formeel, waarbij de genodigden in rijen opgesteld staan of een informeel samenzijn in de ontvangkamer, restaurant, hotelzaal, sociëteit of vereniging.

Indien u besluit de condoleance thuis te houden dan kunnen wij voor een cateraar voor u regelen.

Begrafenis of Crematie

Traditie en religie geven houvast als het gaat om de keuze voor begraven of cremeren.

Maar niet iedereen heeft die houvast. Veel mensen kiezen dan ook puur op gevoel of stellen de keuze zo lang mogelijk uit.

Het helpt om er met uw naasten over te praten. Bovendien kan het voor hen fijn zijn om hun mening te mogen geven.

De uitvaart moet in Nederland minimaal 36 uur en maximaal zes werkdagen na het overlijden plaatsvinden.

De dag van overlijden telt hierbij niet mee.

Deze tijd kan worden verkort dan wel verlengd door de officier van justitie, bijvoorbeeld in het geval dat familie uit het buitenland moet komen.

De uitvaart wordt altijd verzorgd in opdracht van iemand.

Vaak is dit één van de nabestaanden en soms is het de overledene zelf die dit bij testament of scenarium heeft vastgelegd.

Maar het kan ook gebeuren dat de overledene geen bekende nabestaanden had en dat hij/zij zelf niets geregeld heeft.

In dat geval bestaat er de Wet op de lijkbezorging, de Sociale Dienst van de gemeente in de woonplaats van overledene of, als de woonplaats onbekend is.

die in de plaats van overlijden dan optreedt als opdrachtgever. (bron: Wikipedia)

Muziek

Muziek is altijd persoonlijk en wordt daarom vaak gebruikt om de overledene in klanken te gedenken.

Naast het afspelen van de door u aangeleverde muziek (cd, dvd) kan Uitvaartzorg eventueel een hoornblazer,

pianist of een zangeres regelen, indien u live muziek ten gehore wilt brengen.

Wilt u de uitvaart vastgelegd hebben op film of fotografie?

Ook dit kan Uitvaartzorg voor u verzorgen.