Wanneer mag ik een overledene laten begraven of cremeren?

U mag een overledene niet eerder dan 36 uur na overlijden laten begraven of cremeren. En niet later dan 6 werkdagen na overlijden. Het weekend en feestdagen zijn geen werkdagen. Na de crematie moet het crematorium de as van de overledene 1 maand bewaren. Dit staat in de Wet op de lijkbezorging (Wlb). 

Periode van 36 uur voor strafrechtelijk onderzoek

Er is een aantal redenen voor de periode van 36 uur. Zo moet de politie nog strafrechtelijk onderzoek kunnen doen als er vragen zijn over de doodsoorzaak. Ook geeft dit nabestaanden de tijd om de begrafenis of crematie te regelen.

Uitzondering op de periodes voor begraven of cremeren

Van de periodes voor begraven of cremeren mag u alleen afwijken met toestemming van de officier van justitie en/of de burgemeester.

Begraven of cremeren na 6 werkdagen

Bij begraven of cremeren na 6 werkdagen heeft u toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente waar het stoffelijk overschot zich bevindt. U kunt bijvoorbeeld toestemming aanvragen om godsdienstige redenen. Of als familie uit een ver land bij de begrafenis of crematie wil zijn. 

Begraven of cremeren binnen 36 uur

Wilt u een kortere periode dan 36 uur? Dan heeft u toestemming nodig van de officier van justitie en de burgemeester van de gemeente waar de persoon overleed.

Bewaartermijn as na crematie

Na de crematie moet het crematorium de as van de overledene 1 maand bewaren. Daarna mogen de nabestaanden de asbus ophalen. Zo is er tijd voor eventueel strafrechtelijk onderzoek op de asresten. Ook hebben de nabestaanden zo tijd om na te denken over wat zij met de as van de overledene willen doen. Bijvoorbeeld bijzetting van de asbus op een speciaal daarvoor bestemde plek. Of verstrooien van de as.

Overledene niet resomeren of cryomeren

In Nederland mag een overledene alleen begraven of gecremeerd worden. Het is niet toegestaan een overledene te resomeren. Daarbij wordt het lichaam opgelost met speciale vloeistof.

Ook cryomeren is verboden. Hierbij wordt het lichaam bevroren. Na kleine trillingen in een organische substantie valt het lichaam uit elkaar. Na het verwijderen van lichaamsvreemde stoffen, zoals een kunstheup, wordt het overschot begraven of gecremeerd.

Ontheffing bewaartermijn as

Nabestaanden kunnen bij de officier van justitie een verzoek indienen voor ontheffing van de bewaartermijn. Bijvoorbeeld omdat zij de asbus eerder mee willen krijgen om deze naar het buitenland te brengen.

Wat mag ik doen met de as van een overledene?

Na de uitvaart moet de as van de overledene 1 maand in het crematorium blijven. Daarna krijgt u de asbus mee.

Mogelijkheden na ontvangst asbus

Als u de asbus krijgt, kunt u de as:

  • verstrooien op open zee of op een daartoe bestemd strooiveld;
  • thuis bewaren;
  • bijzetten in een daarvoor bestemd gedeelte van een crematorium of begraafplaats;
  • begraven in een graf;
  • meenemen naar het buitenland (uitvoeren).

As van overledene uitvoeren

Voor het uitvoeren van as zijn wettelijk geen documenten vereist. Toch is het verstandig om een (Engelse) verklaring van overlijden en een verklaring van de crematie bij de asbus te voegen.

Voor meer informatie over de uitvoer via Schiphol kunt u contact opnemen met de Douane van Schiphol. Voor de lokale regels neemt u contact op met de buitenlandse ambassade in Nederland.

De eigenaar van het crematorium moet de asbus ten minste 1 maand bewaren. Wilt u meteen na de crematie de asbus meenemen naar het buitenland? Dan moet u de officier van justitie om ontheffing van de bewaartermijn vragen. Zonder die ontheffing moet u 1 maand wachten voordat u de asbus mag uitvoeren.

As van overledene invoeren

Er gelden in Nederland geen beperkingen of voorschriften als u as van een overledene invoert. Een speciaal vervoerbedrijf (repatriëringsbedrijf) kan de asbus naar Nederland vervoeren. Het is soms ook mogelijk om de asbus als handbagage of ruimbagage in een vliegtuig mee te nemen. Dit hangt af van de regels van de luchtvaartmaatschappij.

U heeft wettelijk geen invoerdocumenten nodig. Toch is het verstandig om bij de asbus een verklaring van overlijden en een verklaring van de crematie te voegen.

De nabestaande die de zorg over de asbus heeft, moet deze ten minste 1 maand bewaren. Wilt u de asbus meteen na de crematie invoeren uit het buitenland? Dan moet u de officier van justitie om ontheffing van die bewaartermijn vragen. Voert u de asbus meteen na de crematie in en heeft u geen ontheffing? Dan moet u 1 maand wachten met verstrooiing of bijzetting van de as in Nederland.

Wat moet ik doen als een familielid of reisgenoot tijdens een reis in het buitenland is overleden?

Als een familielid of reisgenoot tijdens een reis in het buitenland is overleden, moet u verschillende zaken regelen.  U moet bijvoorbeeld het overlijden laten registreren.

Wat moet ik regelen?

Alle informatie over wat u moet regelen als een familielid of reisgenoot in het buitenland is overleden vindt u op Nederlandwereldwijd.nl.

Met familielid of reisgenoot in het buitenland

Bent u samen met iemand op reis en is uw reisgenoot tijdens de (zaken)reis overleden? Dan kunt u voor hulp en advies contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaat. Is er in het land waar u zich bevindt geen Nederlandse diplomatieke post? Dan kunt u naar de ambassade gaan van een ander EU-land. Of contact opnemen met uw reisorganisatie of lokale politie